Usługi wydawnicze

Korekta

Korekta to etap kontrolny opracowania publikacji, składający się ze sprawdzenia naniesienia redakcji, adiustacji (lub wdrożenia redakcji technicznej), podziału wyrazów i zapisów na końcu wiersza oraz przeczytaniu całości tekstu pod kątem wyłapania niezauważonych na wcześniejszym etapie błędów.
Korekty obejmują:

• kontrolę i wspomaganie redakcji merytorycznej w warstwie poprawności językowej tekstu – sprawdzanie poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej tekstu;
• kontrolę wdrożenia redakcji technicznej oraz weryfikację poprawności tekstu po składzie.

Redakcja merytoryczna

Redakcja merytoryczna to opracowanie tekstu w jego warstwie rzeczowej (treściowej, merytorycznej, przedmiotowej) oraz formalno-językowej (logicznej, gramatycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, frazeologicznej, kompozycyjno-stylistycznej). Jest wykonywana w ścisłej współpracy z autorem, pod jego kontrolą. Obejmuje:

• weryfikację kompozycji i, jeżeli trzeba, poprawę konstrukcji tekstu, w tym podziału na: części, rozdziały, podrozdziały, paragrafy, akapity, przypisy rzeczowe, leksykalne i bibliograficzne itp.;
• kontrolę logicznego i rzeczowego toku wywodu;
• usuwanie powtórzeń;
• poprawę błędów merytorycznych, stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych;
• uzupełnianie brakujących składników tekstu;
• porządkowanie i ujednolicanie składników tekstu;
• poprawę niejasności i wieloznaczności.

Redakcję merytoryczną powierzamy osobie mającej wykształcenie w dziedzinie, do której należy opracowywana publikacja, lub mającej duże doświadczenie w opracowaniu tekstów z tej dziedziny. Ma ona obowiązek czuwania nad kompleksem prac redakcyjnych oraz kontaktowania się z autorem w każdej fazie tych prac.

Redakcja techniczna

Redakcja techniczna obejmuje:

• przygotowanie formalnej i technicznej budowy całej publikacji (odpowiednie zaprojektowanie i ułożenie poszczególnych jej elementów: kart tytułowych, spisu treści, przedmowy, wstępu, tekstu głównego, zakończenia, bibliografii itd.);
• wyznaczanie formatu pracy, układu stron, kolumn i łamów, marginesów, paginacji;
• określanie formy (kroju, odmiany i stopnia pisma) tytułów i śródtytułów oraz ich rozmieszczenia względem innych elementów tekstu;
• określanie formy (kroju, odmiany i stopnia pisma, wcięć, justowania) akapitów zwyczajnych oraz cytowań, przypisów, wypunktowań;
• określenie formy i rozmieszczenia tabel, tablic, ramek, wykresów, rycin, ilustracji, wzorów oraz sposobu ich oznaczania;
• wszystkie inne niemerytoryczne czynności związane z opracowaniem tekstu.

Redaktor techniczny koordynuje prace nad treścią i formą tekstu. Czuwa nad tym, by treść tekstu zyskała adekwatną i estetyczną formę, która podkreśli jego walory.

Edycja nut

Kopista w czasach globalnej cyfryzacji to zawód wydawało by się wymarły. Nie mniej jednak do dziś bardzo wielu kompozytorów i muzyków zapisuje swoją twórczość w sposób tradycyjny. Dlatego aby pomóc w utrwaleniu materiałów oraz aby zapewnić im nieśmiertelność poprzez cyfryzację, oferujemy wszelkie możliwe usługi związane, z przepisywaniem nut, kopiowaniem, edycją oraz składem nut.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

• przepisywanie rękopisów – przenoszenie materiału nutowego do formatu cyfrowego za pomocą edytorów Finale, Sibelius;
• rekonstrukcje starych i zniszczonych partytur;
• dostosowanie istniejących partytur do nowych formatów i rozmiarów;
• skład nut oraz przygotowanie do wydania zarówno pojedynczych utworów jak i całych zbiorów;
• wyodrębnianie poszczególnych partii partytury – przygotowywanie głosów orkiestrowych;
• transpozycje do dowolnej tonacji;
• usługi poligraficzne (druk, bindowanie, oprawa, projekty grafik i okładek).

KALKULACJE ZAMÓWIENIA NA EDYCJĘ NUT PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNE

Opracowanie graficzne

Są to wszelkie prace mające na celu zilustrowanie tekstu. Obejmują one:

• zaprojektowanie i wykonanie okładki i stron tytułowych,
• wykonanie i obróbka fotografii, rysunków, wykresów, schematów, diagramów, map i planów.

Prace te powierzamy plastykom i grafikom. Są one wykonywane w ścisłym kontakcie z redaktorem merytorycznym i autorem. Wymagają bowiem bogatych informacji o treści tekstu, a także poznania – zwłaszcza w przypadku projektowania okładki – osobistego zamysłu autora co do wyglądu i przeznaczenia całości dzieła.

Przemyślany i atrakcyjny projekt graficzny to istotny czynnik pozytywnego przekazu wizualnego publikacji.

KALKULACJE ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE GRAFICZNE PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNE

Skład i łamanie

Prawidłowy skład książek to nie tylko ustalenie szerokości marginesów, odpowiednie wymierzenie spadów oraz linii cięcia. To przede wszystkim praca nad właściwym i estetycznym rozmieszczeniem treści tekstowej w układzie strony. W tym celu korzystamy ze specjalistycznych, rozbudowanych aplikacji przeznaczonych do edycji publikacji, jak QuarkXPress, czy też szerzej znany Adobe InDesign.

Składamy książki, publikacje – zarówno proste, jak i najbardziej złożone, naukowe, specjalistyczne wydawnictwa, w tym słowniki czy leksykony oraz książki zawierające dużą ilość przypisów, wykresów, tabel i rycin. Zajmujemy się też składem publikacji w językach obcych.

Proces składu tekstu to zadanie, które najlepiej polecić profesjonalistom - wówczas mamy pewność, że nasza książka, publikacja, czy choćby broszura, będą wyglądać maksymalnie estetycznie i profesjonalnie.

Przygotowanie do druku

DTP – komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.

Dawniej przygotowanie do druku nazywano przygotowalnią lub procesami przygotowawczymi i zasadniczo obejmowało skład ręczny (wykonywany w zecerni) i montaż (w montażowni), zakończony przygotowaniem materiałów dla drukarni w naświetlarni.

Z czasem pojęcie DTP zaczęło odnosić się także do przygotowywania dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej (cyfrowej). Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy graficzne podlegają następnie indywidualnej obróbce, a na tekst jest nanoszona korekta. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie stron publikacji z tych wszystkich elementów gotowego projektu, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Czynność końcowa to zapisanie danych komputerowych w postaci pliku postscriptowego lub (coraz częściej) pliku PDF. W ramach DTP można również zarządzać przepływem prac w drukarni oraz sterować urządzeniami przygotowalni poligraficznej, jak i samej drukarni.

Istotne jest, że DTP zajmuje się nie tylko samym obrazem, ale także kształtem podłoża, tak więc termin ten dotyczy także projektowania np. niezadrukowanych opakowań i innych form wykrawanych z papieru, kartonu czy też np. kształtów wycinanych z folii samoprzylepnej.

Nadzór wydawniczy

Tę ofertę kierujemy głównie do Autorów i Wydawców.

Otrzymując surowy tekst i niezbędne materiały graficzne, zapewniamy pełną obsługę na wszystkich etapach procesu wydawniczego – od korekty i redakcji tekstu, przez projektowanie graficzne i skład publikacji, po wysokiej jakości druk i dostawę gotowej, wydanej profesjonalnie książki, broszury, czasopisma, magazynu, albumu czy katalogu.

Dbamy również o wszelkie formalności związane z uzyskaniem i wykorzystaniem numeru ISBN. Jeśli publikacja ma mieć charakter oficjalny, załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem i wykorzystaniem numeru ISBN oraz dopełniamy innych warunków (np. przekazanie obowiązkowych egzemplarzy do Biblioteki Narodowej), co wiąże się również z możliwością zastosowania przy usłudze wydania książki obniżonej stawki 5% VAT.

Druk cyfrowy

Najbardziej charakterystyczną cechą druku cyfrowego jest fakt, iż materiały przeznaczone do druku dostarczane są do urządzenia w postaci danych komputerowych, co pozwala na druk bezpośredni (brak formy drukarskiej - obraz tworzony jest bezpośrednio w maszynie cyfrowej, w miejscu, w którym rozpoczyna się druk). Najczęściej spotykaną metodą druku cyfrowego jest elektrofotografia, w której to komputer steruje wiązką laserową naświetlającą naładowany elektrostatycznie cylinder. Utworzony laserem elektrostatyczny obraz na cylindrze wywoływany jest proszkiem, który następnie przenoszony jest na podłoże i pod wpływem wysokiej temperatury w nie wtapiany.

Zalety druku cyfrowego:

• Realizacja zleceń "od ręki". Faza przygotowawcza trwa bardzo krótko i może odbywać się w trakcie drukowania innych zleceń;
• Druk cyfrowy świetnie sprawdza się dla druku niewielkiej ilości egzemplarzy. Można wydrukować zarówno 1 egzemplarz jak i kilkaset, a wszystko w ekspresowym tempie;
• W każdej chwili możesz zamówić dodruk z aktualnymi danymi;
• Jakość otrzymywanych druków jest znacznie wyższa od wydruków z typowej drukarki lub plotera i jest zbliżona do offsetu;
• Prędkość druku jest dużo szybsza niż w typowych drukarkach komputerowych;
• Możliwość druku na wielu różnych podłożach oraz w szerokim przedziale gramatur;
• Brak konieczności przygotowywania formy drukowej znacząco obniża koszty druku, szczególnie przy nakładach małych i bardzo małych, oraz daje bardzo krótki czas uzyskania pierwszej odbitki;
• Oszczędności z powodu braku druków próbnych. Pierwsza odbitka schodząca z maszyny jest odbitką nakładową;
• Każdorazowe odnawianie obrazu drukowego umożliwia personalizację wydruków, np. nadawanie każdej odbitce indywidualnego numeru seryjnego, stosowanie list adresowych itp.;
• Całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości, jak np. skalowanie, czy też łatwe i pełne zarządzanie kolorem.

Druk offsetowy

Druk offsetowy charakteryzuje się tym, że koszty pojedynczego arkusza druku są bardzo małe. Z drugiej strony jednak, duże są koszty uruchomienia produkcji. Trzeba zrobić blachy do każdego koloru oddzielnie, narządzić maszynę, zadać farbę. Dlatego opłacalność druku offsetowego zaczyna się w momencie, kiedy można je zmniejszyć poprzez rozłożenie na ilość wydruków.

Druk offsetowy jest przemysłową odmianą druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukarskiej na podłoże za pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą. Są dwa rodzaje druku offsetowego: arkuszowy i rolowy (zwojowy), stosowany jest do druku wysokonakładowego (gazety, magazyny, książki telefoniczne). Arkuszowy druk offsetowy polega na przenoszeniu na arkusz (papieru, kartonu itp.) farby offsetowej o dużym współczynniku lepkości, a następnie utrwalaniu jej poprzez wsiąkanie i polimeryzację, a w przypadku farb UV przez polimeryzację zainicjowaną promieniami ultrafioletowymi. Zwojowy druk offsetowy polega na przenoszeniu farby na wstęgę w dwa sposoby - na gorąco (farba utrwalana jest poprzez wsiąkanie w papier i odparowanie w wysokich temperaturach) oraz na zimno (farba utrwalana jest tylko przez wsiąkanie w papier).

Druk offsetowy znajduje zastosowanie przy nakładach co najmniej kilkuset kopii jednego wzoru oraz przy wydrukach większych niż format A3, a nie będących wydrukami wielkoformatowymi (rzadkością są maszyny cyfrowe z większym obszarem zadruku jak B3).

Zalety druku offsetowego:

• Opłacalność druku wysokich nakładów;
• Możliwość druku na nietypowych materiałach (np. srebrny samoprzylepny papier etykietowy, gruby karton 350g/m2;
• Duża swoboda w manipulowaniu kolorami w procesie samego druku;
• Możliwość stosowania dowolnej liczby kolorów dodatkowych oprócz standardowych kolorów CMYK (np. złoty);
• Opłacalność druku w 1 lub 2 kolorach (np. czerwonym i srebrnym).

 

KALKULACJE I ZAMÓWIENIA NA DRUK OFFSETOWY PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNE

DRUK CYFROWY

(cena brutto w PLN za 1 stronę)

  A4 A3 książka A5 książka A4 książka B5
Druk czarno-biały 0,10 0,20 0,03 0,06 0,06
Druk kolorowy 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00
Druk okładki - - 1,50 3,00 3,00
Oprawa 1,00/egz. (broszura klejona)

SKŁAD I ŁAMANIE

+ naniesienie dwóch korekt

(cena netto w PLN za 1 arkusz wydawniczy)

Tekst prosty (beletrystyka) Tekst złożony (ilustracje, tabele, nuty)
od 60,00 od 90,00

PRACE REDAKCYJNE

(cena netto w PLN za 1 arkusz wydawniczy)

  Język polski Język obcy
Redakcja merytoryczna od 100,00 +20%
Redakcja językowa od 80,00 +20%
Korekta i rewizja od 60,00 +20%

Cennik służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

logo kontra strona www

Adres

Fundacja Cultura Animi
ul. Wrzeciono 12N
01-961 Warszawa

Kontakt

+48 503 073 808
+48 503 073 708
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane

NIP 118-19-20-146
KRS 0000289734
REGON 141149164